Sjælland og Fyn Tlf. 3064 8130
Menu

SOMMERHUSE

Sommerhuset og skadedyr

Nogle skadedyr kan ødelægge både materialer og konstruktioner i sommerhuset, hvilket kan give store følgeskader. Insekter som husbukke og borebiller lever af træ, også myrer kan nedbryde træværket i sommerhuset. De gnaver i eller borer sig igennem for at etablere bo. Husbukke og sommerhus-1myrer kan være svære at opdage og nedbryder træ hurtigt, husbukken ved at larverne æder sig igennem det, myren ved at samle organisk materiale som skaber fugt samtidig kan den udnytte cellulosen i træ til bindemiddel i boet. Det kan betyde, at konstruktioner kollapser.

Andre skadedyr i sommerparadiset kan være.
Hvepse, væggelus, ederkopper, lopper, klanner, mår, mus, rotter, o. fl.

En anden trussel mod sommerhuset og dets indeklima kan være ”skimmelsvampe”.


Nu tilbyder vi også!

Sommerhus Tilsyn.

CT Skadedyrsservice tilbyder nu opsyn med sommerhuset i diverse sommerhusområder i Vest- og Sydsjælland.
Nu hvor sommeren er slut og efteråret begyndt, så er jeres ophold i sommerhuset måske ikke så hyppige mere og derfor er der også længere mellem du ser huset.
Her kan vi hjælpe med opsynet.
Vi tilbyder flere former for opsyn.


UDENDØRS OPSYN

Vinduer tjekkes
Døre kigges eftersommerhus-2
Tegn på indbrud
Besøg efter storme og andre situationer hvor vejrliget har været hårdt.
m.m.

INDENDØRS OPSYN

Vinduer tjekkes
Døre kigges efter
Tegn på indbrud
Skader efter mus og andre skadedyr minskes
Skader på rør ses efter
Skader efter fugt minimeres, skimmelsvamp o.l.
m.m.

Besøgs intervallet kan være 1 uge, hver anden uge, en gang om måneden eller efter nærmere aftaler.
Har du installeret en alarm i huset indgår vi gerne i en tilkalds ordning ved alarm fra dit hus.
Et hvert opsyn sammensættes efter dine ønsker og behov.
Efter hvert opsyn ligger vi en seddel i postkassen. Vi sender dig også en mail med en lille rapport om husets aktuelle tilstand gerne med foto dokumentation.

En tilsynsperiode løber fra uge 42 til påsken året efter, eller efter nærmere aftaler for længere eller andre perioder.
Vores priser starter ved kr. 750,00 (inkl. moms) for aftale om udendørs opsyn.

Kontakt os gerne på mobil 3064 8130 eller mail info@skadedyrsservice-sj.dk og få nærmere information om mulighederne, og vi giver gerne et tilbud på lige netop på dit hus og dine ønsker og behov.

CT Skadedyrsservice
Tom Christiansen
Bygningskonstruktør og Skadedyrsbekæmper.

område-1